Archive for the
‘Hartëzimi i Kujtesës’ Category

Atelieri i tretë i projektit “Hartëzimi i Kujtesës në Kosovë # 2” u zhvillua gjatë periudhës 12-14 qershor 2015. Atelieri u fokusua në perspektivat e grave të mbijetuara të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, përfaqësimit të artit dhe memorializimit.

Atelieri i dytë e Hartëzimit të Kujtesës në Kosovë#2, u mbajtë gjatë datës 15 deri më 17 maj 2015. Atelieri i nënshtroi hulumtimet, punën dhe diskutimet mbi Monumentin e Minatorëve  të vitit 1973 në Mitrovicë dhe historinë shoqërore të qytetit, duke elaboruar tema të rëndësishme si puna , ekonomisa, kultura dhe politika.

Programi i Forumit ZFD - Kosova, Alter Habitus - Instituti për Studime në Shoqëri dhe Kulturë, Iniciativa e Historisë Gojore në Kosovë, Programi i Universitetar për Studime dhe Hulumtime Gjinore dhe Universiteti i Prishtinës, gjatë 15 dhe 16 Shtatorit 2015 organizuan një ngjarje dy ditore, bashkëpunim interdisiplinar, kritik, “Hartëzimi i Kujtesës në Kosovë: Rimëkëmbja e [...]
0
0
color
https://www.alterhabitus.org/wp-content/themes/maple/
https://www.alterhabitus.org/
#c8c8c8
style1
paged
Loading posts...
/usr/www/users/alterhd/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off