Hartëzimi i Kujtesës #2 – Atelia e tretë

TË  MBIJETUARAT DHE VIKTIMAT E DHUNËS SË LUFTËS, MEMORIALIZIMI DHE ARTI

Atelieri i tretë i projektit “Hartëzimi i Kujtesës në Kosovë # 2” u zhvillua gjatë periudhës 12-14 qershor 2015. Atelieri u fokusua në perspektivat e grave të mbijetuara të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, përfaqësimit të artit dhe memorializimit.

Vendosja e atelierit u projektua në një mënyrë multidisiplinare që solli së bashku prof. Nita Luci (antropologe) dhe prof. Linda Gusia (sociologe) – për të udhëhequr seancat në një mënyrë të kombinuar – një grup studentësh të shkencave shoqërore dhe një grupi studentësh të akademisë së artit për të analizuar dhe diskutuar në mënyrë të hollësishme aspektet e ndryshme që kanë të bëjnë me të kaluarën e vështirë të viteve ’90, duke u përqendruar në gratë gjatë kohës së luftës, tortura, abuzimi dhe dhuna seksuale (si instrument i luftës), se si shoqëritë e pasluftës përballen me të mbijetuarit e dhunës seksuale, përfaqësimet shoqërore dhe artistike në lidhje me temën (art, film, teatër, dokumentar) etj.

Dita e parë e atelistit u përqëndrua në vizitën në terren në inaugurimin e memorialit “Heroinat” – kushtuar përpjekjeve dhe vuajtjeve të grave kosovare për liri gjatë viteve 1998-1999 – dhe instalimin e “Mendoj Për Ty” të artistes Alekta Xhafa Mripa – vendosja e mijëra fustaneve dhe fundeve të grave në varëse rrobash në fushën e stadiumit të Prishtinës – kushtuar të mbijetuarve të dhunës seksuale në kohën e luftës. Në ditën e dytë të atelierit, pjesëmarrësit në projekt patën detyrë të shikojnë dhe analizojnë filma dhe filma të shkurtër dhe filma të cilët përpunojnë temën tonë të fokusit.

Filma dhe dokumentarë u shfaqën: “Kujtimi i të tjerëve” – nga Ana Cigon, 2015 (43 min.) “Grbavica” – nga Jasmila Žbanić, 2006 (100 min.) “Tri dritare dhe një varje” min.) “Kthimi” – nga Blerta Zeqiri, 2012 (21 min.) Dita e tretë e projektit ishte e fokusuar në reflektimin mbi aktivitetet e ditëve të mëparshme, duke diskutuar materialet teorike të përbashkëta me pjesëmarrësit e mëparshëm dhe duke punuar në grupe për të planifikuar dhe projektimin e projekteve të përfaqësimit të artit në lidhje me temën e nënshtruar.

Atelier “Të mbijetuarit dhe viktimat e luftës, memorializim dhe art” – mblodhi rreth 13 pjesëmarrës – studentë të shkencave sociale dhe të artit në Universitetin e Prishtinës. Projekti Hartëzimi i Kujtesës në Kosovë # 2 (HKK # 2-2015) zbatohet në partneritet të ngushtë mes programit forumZFD – Kosovë, Alter Habitus – Instituti për Studime në Shoqëri dhe Kulturë dhe Programi Universitar për Studime dhe Hulumtime Gjinore, Universiteti i Prishtinës.

Fotografi dhe redaktim: K.Krasniqi

Post by admin

Comments are closed.