Partnerët dhe Donatorët

HomeNePartnerët dhe Donatorët

Donatorёt:

Alter Habitus pёr projektin Kujtesa Kolektive dhe Drejtёsia Tranzcionale, ёshtё mbёshtetur nga Fondacioni pёr Shoqёri tё Hapur (KFOS) dhe Ambasada Norvegjeze.

Alter Habitus në 2017 u mbështet nga Rockefeller Brothers Fund.
Për konferencën ‘Ballafaqimi me të kaluarën: lëvizjet shoqërore në Kosovë gjatë socializmit dhe viteve ’90’ – Alter Habitus u mbështet nga Fridrich Ebert Stiftung dhe ERSTE Foundation.
color
https://www.alterhabitus.org/wp-content/themes/maple/
https://www.alterhabitus.org/
#c8c8c8
style1
paged
Loading posts...
/usr/www/users/alterhd/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off