Biseda Feministe: Historia, Kujtesa dhe Dallimet

Më 14 shtator 2016, zyra forumZFD në Prishtinë, Programi i Universitetar për Studime dhe Hulumtime Gjinore –  Universiteti i Prishtinës dhe Instituti për Studime në Shoqëri dhe Kulturë – Alter Habitus kanë publikuar botimin “Bisedat Feministe: Memorie, Histori dhe Diferenca” i cili është një produkt / rezultat i Atelierit të 5-të në kuadrin e projektit të memorizimit të kujtesës në Kosovë.

Publikimi është një transkript i hollësishëm i bisedës së mbajtur në shkurt të vitit 2016 midis aktivistëve feministë nga Kosova, Serbia dhe Kroacia aktive gjatë viteve 1990, që fokusohet në historitë dhe kujtesën e interpretuar nga vetë gratë.

Panelistët në këtë aktivitet ishin aktivistë të rinj dhe feministë Venera Cocaj, Jeta Rexha dhe Rudina Hasimja të cilët dhanë informacionin e tyre mbi botimin dhe aktivizmin e grave në të kaluarën. Ngjarja u moderua nga Linda Gusia.

Këtu është lidhja me versionin elektronik të botimit: http://bit.ly/2cTDqoi

Post by admin

Comments are closed.