Ne

HomeNe

Për ne

Alter Habitus – Instituti për Studime në Shoqëri dhe Kulturë, u themelua në gusht të vitit 2009, nga një grup i përbërë prej sociologeve, antropologeve, linguistëve dhe aktivisteve feministe.

 

Misioni

Alter Habitus – Instituti për Studime në Shoqëri dhe Kulturë është institut alternativ akademik feminist misioni i së cilës është: të prodhojë dhe perhapë dije, të krijojë hapësirë për mendimin kritik dhe kreativ, të zhvillojë dhe formësojë tutje angazhimin arsimor/akademik, kulturor dhe politik në Kosovë.

color
https://www.alterhabitus.org/wp-content/themes/maple/
https://www.alterhabitus.org/
#c8c8c8
style1
paged
Loading posts...
/usr/www/users/alterhd/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off