“Hartëzimi i Kujtesës në Kosovë”: Ceremonia Përmbyllëse

Më 26 dhjetor 2014, ForumZFD – Programi i Kosovës, Alter Habitus – Instituti për Studime në Shoqëri dhe Kulturë, dhe Instituti për Studime Sociale dhe Humanistike, Universiteti i Prishtinës ceremoninë përmbyllëse publike për projektin e memories së kujtesës në Kosovë.

Mbyllja dhe ngjarja publike kishte qëllim të paraqitjes së arritjeve dhe punës vjetore të “Hartëzimit të Kujtesës në Kosovë” në fushën e kujtesës dhe memorializimit në Kosovë, si dhe të gjitha proceset plotësuese në këtë drejtim. Prezantimet u fokusuan në përvojat dhe perspektivat e pjesëmarrësve në projekt, sipas temave të atelieve të projektit.

Më poshtë shihni prezantuesit:

Kujtimet e Kontestuara: Mes materialitetit, tekstualitetit dhe performativitetit të së kaluarës – Erla Gjinishi / Jeta Rexha

Kujtesa Private dhe Publike – Në mes Arkivit dhe Pjesëmarrjes – Bujar Aruqaj

Hapësirat e shtetit: Nga socializmi në arsimin paralel – Egzon Osmanaj

Hapësirat e shtetit: Nga socializmi në trashëgiminë e pas luftës – Fjollë Caka / Venera Čočaj

Folësit e kësaj ngjarje ishin lehtësuesit e atelistëve dhe akademikët e temave: – Nita Luci (PhD në Antropologjinë Kulturore nga Universiteti i Miçiganit-Ann Arbor – SHBA dhe ligjëruese në Universitetin e Prishtinës) – Hajrulla Çeku (MA në Zhvillimin Krahasues Lokal në Universitetin e Trentos – Itali dhe Drejtor Ekzekutiv i Ec Ma Ndryshe) – Eli Krasniqi (kandidate për doktoraturë në Historinë dhe Antropologjinë Sociale në Universitetin Karl Gjenez Franzens në Graz dhe Aktiviste Feministe).

Veprimtaria mbyllëse dhe publike e “Mapping Memory Kosovës” u pasua nga një ceremoni për dhënien e certifikatave për pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë në projekt, ekspozitë me fotografitë e marra gjatë atelieve të projektit dhe aktivitetet pasuese (vizita në terren dhe punëtori), pasuar nga duartrokitje. Kjo ngjarje u raportua nga televizionet lokale dhe kombëtare, shtypi dhe mediat elektronike.

Post by admin

Comments are closed.