Ateliea e parë: Kujtesa Private dhe Publike – Mes Arkivës dhe Pjesëmarrjes

Ateliea e parë: Kujtesa Private dhe Publike – Mes Arkivës dhe Pjesëmarrjes

 

Implementuar nga: forumZFD – Kosovo Program dhe Alter Habitus – Institute for Studies in Society and Culture

Post by admin

Comments are closed.