Historia e Kosovës në tekstet mësimore të historisë në Kosovë, Shqipëri, Serbi, Mal të Zi dhe Maqedoni

HomeHistoria e Kosovës në tekstet mësimore të historisë në Kosovë, Shqipëri, Serbi, Mal të Zi dhe Maqedoni

  Raporti vë nën objektiv paraqitjen e historisë së Kosovës që nga antikiteti (prejardhja e shqiptarëve) e deri më sot (lufta e UÇK-së) nëpër tekstet mësimore për shkolla fillore e të mesme të Kosovës, Shqipërisë, Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë. Tekstet e lëndës së historisë të këtyre pesë vendeve, të miratuara nga ministritë përkatëse të arsimit, kanë shërby si burimi themelor i këtij raporti. Janë krahasuar përshkrimet e bëra nëpër këto historiografi duke i nxjerrë ngjashmëritë dhe dallimet mes tyre.

  Autorë ndërkombëtarë, që trajtojnë zhvillimet dhe ngjarjet në Kosovë në periudha të ndryshme, janë vënë përballë me argumentet përkatëse. Në mënyrë të tërthortë raporti nxjerr në pah edhe se çfarë marrëdhëniesh ndërfqinjësore po u sugjerojnë qeveritë e këtyre vendeve brezave që po i arsimojnë nëpërmjet këtyre teksteve. Raporti synon të shpalosë, në mënyrë sa më të qartë dhe të faktografuar, atë që është baza e pretendimeve shpesh kundërshtuese ndërmjet popujve që përplasen në Kosovë, prandaj është botuar në shqip, serbisht dhe anglisht, dhe mund të shkarkohen këtu.

  0
  0
  color
  http://www.alterhabitus.org/wp-content/themes/maple/
  http://www.alterhabitus.org/
  #c8c8c8
  style1
  paged
  Loading posts...
  /usr/www/users/alterhd/
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  on
  off